Czy ubezpieczać kredyt?

7 marca 2012

Każdy z nas, kto jest już kredytobiorcą chętnie podzieliłby się swoimi doświadczeniami kredytowymi z potencjalnym klientem banku. A wśród wszystkich aspektów związanych z podpisaniem umowy o kredyt jest bardzo ważny – ubezpieczenie kredytu. To ubezpieczenie może dotyczyć różnych sytuacji, np.: ubezpieczenie na życie, od utraty pracy, od następstw nieszczęśliwych wypadków, na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa, niskiego wkładu własnego (obecnie z uwagi na problemy na rynku finansowym, stosowane w coraz węższym zakresie) czy tzw. ubezpieczenie pomostowe – do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
O czym należy pamiętać wybierając ubezpieczenie w banku? Bo decydując się na kredyt musimy bardzo szczegółowo wypytać o zakres ubezpieczenia. Należy pamiętać, że każdy bank proponuje inną umowę ubezpieczenia, bo nie ma standardowego zakresu takich ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia to określone w umowie przypadki (lista sytuacji), w których ubezpieczyciel wypłaci nam świadczenie. Określa on również listę sytuacji, w których nie otrzymamy pieniędzy. Może nam zostać zaoferowane ubezpieczenie o wąskim zakresie, które np. gwarantuje spłatę tylko 6 rat w przypadku utraty pracy, a w innym banku, inna umowa ubezpieczenia zagwarantuje spłatę 24 rat w tej samej sytuacji. Oczywiście w tej sytuacji składki ubezpieczeniowe będą różne. Do standardowych sytuacji, w których kredytobiorca nie otrzyma świadczenia, a więc zakład ubezpieczeń nie spłaci kredytu należą: zgon wskutek choroby stwierdzonej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wiek powyżej 75 lat, utrata pracy, jeżeli kredytobiorca pracował na umowę zlecenia, wypadek powstały w sytuacji pozostawania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu. I ważna uwaga, jeśli bierzemy kredyt poinformujmy bliskich, że wykupiliśmy ubezpieczenie kredytu oraz poinformujmy ich o zakresie tego ubezpieczenia. Kolejna bardzo wazna kwestia w przypadku ubezpieczenia kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w wielu przypadkach przysługuje nam zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, ale w wielu przypadkach zwrot składki nastąpi na konto banku, a my powininniśmy wymagać przekazania tej kwoty od banku, a nie od zakładu ubezpieczeń.
Na koniec pozostaje pytanie – czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Żadna ustawa nie mówi o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Zazwyczaj zawarcie umowy jest wyłącznie wymogiem banku, nie jest to jednak obowiązek ustawowy konsumenta. Jednak trzeba mieć świadomość, że brak zawarcia umowy ubezpieczenia zwykle będzie skutkował tym, że bank zażąda innego zabezpieczenia spłaty kredytu.