Ubezpieczenie mieszkania

29 września 2011

W ostatnim czasie drastycznie wzrosła liczba włamań do mieszkań. Co zrobić jeżeli w naszym domu dokonano kradzieży? Zastanawiasz się na jakie pokrycie strat ze strony ubezpieczyciela możesz liczyć? Już dziś zapoznaj się z warunkami polisy ubezpieczeniowej dotyczącej Twojego mieszkania. Po likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje  finansowe straty. Możesz również liczyć na pokrycie kosztów uszkodzonych zamków. Pakiet assistance dodatkowo gwarantuje Ci pomoc i nadzór mienia do 48 godzin. Jak postępować w przypadku włamania? Przede wszystkim należy pamiętać o złożeniu zeznać na policji i zgłoszeniu szkody u naszego ubezpieczyciela. Będzie to od nas wymagało stosownych dokumentów w postaci: dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz zaświadczenia z policji o przyjęciu zgłoszenia o kradzieży. Niezbędna będzie również lista skradzionych rzeczy oraz dokumenty potwierdzające ich posiadanie (rachunki, paragony, faktury). Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą w domu a kradzieży uległy sprzęty, warto przedstawić ubezpieczycielowi dowód zakupu wraz z gwarancją. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobligowane jest do wypłaty ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty przyjęcia wniosku. Termin też w wyjątkowych okolicznościach może przedłużyć się do kolejnych 2 tygodni. W większości przypadków firma ubezpieczeniowa wywiązuje się jednak z bezspornej części świadczenia. Jeżeli ubezpieczyciel wypłaci Ci mniej niż dane sprzęty są warte masz prawo do złożenia pisemnej skargi. Na odpowiedź powinieneś poczekać ok. 30 dni. Jeżeli Twoje roszczenia spotkają się z odmową masz prawo dociekać swoich praw na kanwie sądu cywilnego. Większość ubezpieczycieli obejmuje swoim działaniem mury budynku a także zapewnia finansowanie w przypadku pożaru, kradzieży czy zalania.