ABC ubezpieczeń

29 września 2011

Codziennie słyszymy o różnego rodzaju ubezpieczeniach. Dzisiaj każdy zakup ratalny wiąże się z ryzykiem straty. Ubezpieczenie jest to forma zabezpieczenia na wypadek zaistnienia pewnych sytuacji. Jest to więc swego rodzaju zadośćuczynienie finansowe. Jakie są rodzaje ubezpieczeń? Bardzo często słyszymy o ubezpieczeniach z grupy I lub II. Jest to prawny podział rodzajów ubezpieczeń dostępnych na naszym rynku. W dużym skrócie grupa I odnosi się do ubezpieczenia na życie zaś grupa II to ubezpieczenia majątkowe lub osobowe. Wybór odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego wymaga od konsumenta sporej wiedzy. Codziennie jesteśmy zasypywani kolorowymi ulotkami, które mają nas zachęcić do podpisania polisy. Aby nie pogubić się w gąszczu propozycji i wybrać tę najwłaściwszą warto poszerzyć swoją wiedzę o podstawowe pojęcia. Głównym celem ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie rodziny w przypadku ciężkiej choroby lub śmierci żywiciela. Dziś mamy do wyboru kilka rodzajów polis na życie m.in. ochronne, ochronno – oszczędnościowe lub oszczędnościowe. Bez względu na typ ubezpieczenia zasady działania pozostają takie same. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, następnie podpisanie umowy z ubezpieczycielem i płacenie składek. Opłata uzależniona jest od ryzyka jakie towarzyszy naszemu życiu. Im większe ryzyko śmierci – tym płacimy więcej. Ubezpieczenia z grupy II obejmują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni właściciela w przypadku, kiedy to on popełni krzywdę komuś. Koszty są pokrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Przykładem takiego zabezpieczenia jest OC. Ubezpieczenie mienia chroni dobytek posiadacza polisy. Może również odnosić się do różnego rodzaju kataklizmów. Dotyczyć może również budynki czy urządzenia.  Wydaje się, że wszystkie rodzaje ubezpieczeń oferowane przez ubezpieczycieli są nam niezbędne. Jednak przed podpisaniem umowy należy się dobrze zastanowić, ponieważ każde z nich kosztuje.