Tajniki usług brokerskich

22 września 2011

 Kim są brokerzy? Jakie są ich zadania? Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy? Wielu z nas słyszało nieraz nazwę usługi brokerskie, jednak rzadko kto zdaje sobie sprawę z tego, na czym one polegają. Usługi brokerskie to szerokie pojęcie, którego mianem określa się, ogólnie rzecz ujmując, pośrednictwo między klientem a przedsiębiorstwem. Pojęcie to odnosi się zarówno do rynku finansowego, jak i kapitałowego. Brokerzy to podmioty, (czyli osoby prawne, fizyczne lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), które działają na rzecz lub w imieniu swojego klienta. Domy maklerskie również prowadzą działalność brokerską, ponieważ dokonują obrotu papierami wartościowymi na giełdzie w imieniu swoich klientów. W ich rękach spoczywają nasze akcje, czy fundusze inwestycyjne. Powierzając brokerom nasze oszczędności, zgadzamy się na pewne ryzyko, jednak możliwości zysku przewyższają te, które daje nam np. lokata oszczędnościowa.   W przypadku brokerów pracujących na giełdzie, można wyróżnić brokerów agencyjnych, dyskontujących, czy brokerów informacji. Jak zatem wygląda praca brokera ubezpieczeniowego? Broker ubezpieczeniowy, to osoba, która pośredniczy przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej  Broker ubezpieczeniowy zajmuje się reprezentowaniem interesów swojego klienta, podczas pośredniczenia przy zawieraniu umowy z firmą ubezpieczeniową. Brokerzy działają niezależnie, a ich celem jest uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków umowy dla swojego klienta. Jeśli nie mamy zbyt wiele czasu, aby prześledzić oferty ubezpieczeniowe na rynku, czy też po prostu nie wiemy, jak za to się zabrać, wynajęcie brokera może być dla nas najlepszym rozwiązaniem. W ramach zapłaty, broker otrzymuje ustaloną wcześniej prowizję, w zależności od rodzaju i wysokości przeprowadzonej z jego pomocą transakcji. Skorzystanie z usług brokera wiąże się, zatem z pewnymi wydatkami, jednak jego pomoc może okazać się nieoceniona i sprawić, że de facto zaoszczędzimy pieniądze, nie przepłacając za ubezpieczenie. Każdy broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywanej działalności, dzięki czemu nie musimy się obawiać, że w razie wyrządzenia nam jakichś szkód z jego strony wymiga się on od odpowiedzialności.