Cena ubezpieczenia jachtu

8 kwietnia 2017

 

Mimo stosunkowo niewielkiej popularności jachtów na polskim rynku, ich nieliczni posiadacze z pewnością zainteresowani będą stosownym ubezpieczeniem swojej łodzi. Jaka jest cena takiej polisy?

Ze względu na niewielką popularność jachtów, która wynika z ich ceny, ale też nie do końca korzystnego położenia geograficznego naszego kraju, towarzystwa ubezpieczeniowe nie wysilają się z tworzeniem ofert skierowanych do posiadaczy własnych statków. Co więcej, ilość towarzystw posiadających stosowne polisy można policzyć na palcach jednej ręki, a jak wiadomo, mała konkurencja oznacza niekoniecznie atrakcyjne warunki dla klientów.

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na zakres ochrony. Rozbieżności w tej kwestii bywają naprawdę duże, a w przypadku podstawowej opieki możemy liczyć na odszkodowanie z tytułu pożaru, deszczu, gradu i innych, niekorzystnych warunków atmosferycznych. Oczywiście rekompensata obejmie też zniszczenie łodzi przez zatopienie czy zderzenie na wodzie, pod warunkiem jednak, że będzie to konsekwencją zdarzeń przewidzianych w polisie.

Na szczęście istnieje też możliwość rozszerzenia ochrony, choć oczywiście będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, przy czym warto zaznaczyć, że podstawowa wysokość składki w Allianz Polska wynosi 100 zł. Wybór rozszerzonego ubezpieczenia ochroni nas przed kradzieżą sprzętu lub rzeczy osobistych znajdujących się na pokładzie czy uszkodzeniom łodzi podczas transportu. Wszystkie TU stawiają przed ubezpieczonymi szereg wymagań w kwestii zabezpieczenia jachtu, zarówno zacumowanego w porcie, jak i transportowanego drogą lądową. Wszelkie uchybienia mogą skutkować wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela i utratą możliwości wypłaty odszkodowania.

Decydując się na zakupienie polisy, powinniśmy rozważyć oferty Allianz Polska, PZU i Warty, które oferują podstawowe i rozszerzone pakiety ochrony, włącznie z ubezpieczeniem NNW członków załogi. Jeśli proponowane przez rodzime TU warunki nie będą nam do końca odpowiadały, możemy wybrać ubezpieczyciela zagranicznego. W wielu krajach traktuje się tę kwestię zdecydowanie poważniej, oferując polisy zasięgiem ochrony dorównujące ubezpieczeniom samochodowym.