Rozwiązanie umowy z UNIQA na Życie

13 sierpnia 2015

UNIQA na Życie proponuje zróżnicowane pakiety ubezpieczeń, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i polisy grupowe. Łatwo jest zawrzeć tu umowę ubezpieczenia, ale czy równie łatwo ją rozwiązać? Sprawdzamy.

UNIQA przygotowała dla swoich klientów duży wybór produktów, takich jak:

  • terminowe ubezpieczenie na życie „Wysoka Ochrona”,
  • ubezpieczenie na życie i dożycie „Pewna Przyszłość” lub „Paraslol na Życie”,
  • ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK),
  • ubezpieczenie strukturyzowane „Pakiet Bezpieczeństwa”,
  • grupowe ubezpieczenie „R-Życie & Zdrowie”,
  • krótkoterminowe ubezpieczenie na życie „Aktywne Życie”.

Jak odstąpić od umowy?

Każdy ubezpieczony może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. To dwa różne rozwiązania, których nie należy mylić. Odstąpić od umowy możemy w ciągu 30 dni od daty zawarcia tej umowy, czyli tak naprawdę mamy kilka tygodni na zastanowienie się, czy rzeczywiście potrzebujemy takiego produktu lub czy warunki polisy są dla nas korzystnie.

Czy wiesz, że…

Gdy zawieramy umowę jako firma, a nie osoba fizyczna, wtedy niestety okres wypowiedzenia zostaje ograniczony tylko do 7 dni.

Warto pamiętać, że jeśli zapłaciliśmy składkę przed odstąpieniem od umowy, przysługuje nam zwrot pieniędzy za okres ochrony, który nie został przez nas wykorzystany. Niestety, to działa również w drugą stronę, co oznacza, że musimy zapłacić składkę za okres, w którym obejmowała nas ochrona, zanim złożyliśmy wypowiedzenie.

Odstąpić od umowy należy na piśmie, przekazując go placówce UNIQA lub agentowi współpracującemu z tym ubezpieczycielem albo przesłać skan wypowiedzenia z podpisem e-mailem na adres: [email protected]iqa.pl.

Jak wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy to zupełnie inny przypadek niż odstąpienie od niej. Tak naprawdę umowę można wypowiedzieć w każdej chwili, nie ma tu ograniczeń podobnych, jak w poprzedniej opcji. Warto jednak wiedzieć, że umowa zostanie rozwiązana dopiero z końcem miesiąca rozliczeniowego następującego po tym, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Mówiąc prościej – obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Podobnie, jak w poprzednim przypadku, przysługuje nam zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia oraz istnieje konieczność uregulowania wszystkich zobowiązań wobec UNIQA w stosunku do okresu, jaki objęci byliśmy ochroną wynikającą z polisy. Należy jednak pamiętać, że wypłata świadczenia wynikająca z umowy uważana jest za wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie składa się również u agentów UNIQA lub drogą mailową.