Wycena szkód na mieszkaniu/domu

23 stycznia 2015

Jeśli wykupiliśmy polisę chroniącą nasz dom lub mieszkanie przed włamaniem, kradzieżą czy zdarzeniami losowymi, to możemy liczyć na wypłatę odszkodowania. Do tej niezbędna jest jednak wycena szkód. W jaki sposób ubezpieczyciel jej dokonuje?

Wypłata odszkodowania jest dokonywana przez ubezpieczyciela pod warunkiem, że wystąpiła szkoda. Zanim jednak do tego dojdzie, ubezpieczyciel musi oszacować wartość szkody po to, aby móc określić adekwatną sumę wypłaty.

Przed wyceną

Jeśli w naszym domu lub mieszkaniu doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego i pojawiła się szkoda, to wtedy należy niezwłocznie poinformować o tym naszego ubezpieczyciela. Konieczny będzie spis strat, a także udokumentowanie ich, np. poprzez wykonanie zdjęć. Ważny jest termin zgłoszenia szkody, ponieważ data zgłoszenia jest uznawana za datę rozpoczęcia procesu rozpatrywania roszczenia. Im wcześniej zacznie się proces, tym szybciej wydana zostanie decyzja końcowa.

Szkodę możemy zgłosić na różne sposoby: telefonicznie, przez Internet, a także w siedzibie towarzystwa.

Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczyciel ma 7 dni na podjęcie postępowania związanego z odszkodowaniem.

Wycena

Częścią tego postępowania jest zwykle wizyta na miejscu zdarzenia (w domu, mieszkaniu) po to, aby pracownik towarzystwa mógł dokonać oględzin i oceny szkody. Wygląda to podobnie jak przy szkodzie samochodowej. Będący na miejscu przedstawiciel ubezpieczyciela sprawdza stan techniczny nieruchomości, a także zakres uszkodzeń. Sporządza przy okazji protokół ze szkód, który jest później podstawą do stworzenia kosztorysu naprawy.

Wycena samej szkody jest wykonywana dwojako: albo na podstawie wartości rzeczywistej, albo na podstawie wartości odtworzeniowej. Przy wycenie pierwszego typu podstawowym źródłem informacji są oględziny. Centralną rolę odgrywa w tym przypadku stopień zużycia. Drugi typ wyceny jest korzystniejszy dla ubezpieczonego. Przy takiej wycenie wartość odszkodowania będzie stanowić rzeczywisty koszt, który trzeba ponieść aby doprowadzić rzecz uszkodzoną do stanu oryginalnego.

Po wycenie na miejscu ubezpieczyciel przechodzi do kolejnych czynności. Zgodnie z Kodeksem cywilnym ma on na wypłatę odszkodowania 30 dni od złożenia zawiadomienia. Jeśli nie jest to możliwe to w tym okresie jest zobowiązany wysłać ubezpieczonemu pisemne powiadomienie o przyczynach opóźnienia.