Szukamy ubezpieczenia na życie bez karencji

30 października 2014

Ubezpieczenie na życie należy do produktów ubezpieczeniowych cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem klientów firm ubezpieczeniowych. Pamiętać jednak należy, że trzeba szukać na rynku ubezpieczeniowym ubezpieczeń bez karencji.

Po kilku aferach z firmami ubezpieczeniowymi w tle zainteresowanie tym rynkiem wyraźnie zmalało. Ubezpieczyciele mocno to odczuli na swojej kieszeni. Klienci firm ubezpieczeniowych mają powody, aby z dużym dystansem podchodzić do ofert ubezpieczeniowych, ponieważ firmy ubezpieczeniowe manipulują albo swoimi klientami, albo umowami, dążąc do zaniżenia odszkodowań, a najlepiej do całkowitego ich niewypłacania za doznane szkody. Poza tym umowy ubezpieczeniowe naszpikowane są przeróżnego rodzaju pułapkami zastawianymi na klientów. Jeżeli ci nie zapoznają się wcześniej z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, nie mówiąc już o umowach ubezpieczeniowych, to w przypadku nastąpienia szkody mogą mieć poważne kłopoty z uzyskaniem odszkodowania.

Przy ubezpieczeniach na życie ubezpieczyciele również starają się wykorzystać zainteresowanie tym ubezpieczeniem tylko do swoich partykularnych interesów. Ostatnie kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w umowach ubezpieczeniowych, w których aż roi się od niedozwolonych klauzul. Należy bardzo uważnie czytać ogólne warunki ubezpieczeń oraz umowy ubezpieczeniowe. Poza tym decydując się na ubezpieczenie na życie, należy zwracać uwagę na okresy karencji. Najlepiej jeżeli znajdziemy ubezpieczenie na życie bez karencji.

Wyjaśnijmy, co to jest karencja. Otóż jest to czas, kiedy firmy ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe krzywdy. A skoro nie ponoszą odpowiedzialności, to nie wypłacą żadnego odszkodowania. To dlatego tak ważna jest dokładna analiza OWU. Firmy ubezpieczeniowe starają się jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy i zmniejszyć ryzyko, ale nie powinny przy tym zapominać o interesach swoich klientów, a tak niestety często się dzieje. Nikogo nie powinno dziwić mniejsze zainteresowanie ofertami ubezpieczeniowymi.

Znalezienie ubezpieczenia na życie bez karencji jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, dlatego należy szukać takich ofert, w których okresy karencji są jak najkrótsze. Można też zmniejszyć okres karencji lub całkowicie ją znieść. Są na to dwa sposoby. Pierwszy polega na dokładnym wypełnieniu ankiety o stanie swojego zdrowia. Jeżeli ubezpieczony napisze nieprawdę, odszkodowanie nie zostanie mu wypłacone. Drugi sposób to dodatkowe składki, ale jest to już mniej opłacalne. Wybór jednak należy do ubezpieczonego.

Warto też wiedzieć, czego dotyczą okresy karencji. Dotyczą urodzenia dziecka i okres ten trwa często 9 miesięcy, ciężkich zachorowań, gdzie karencja wynosi 36 miesięcy. Generalnie jednak okres karencji oraz zakres chorób zależy od ubezpieczyciela.